جهاد

دست گرمی این خبر تقدیم حضور تاریخ پژوهتان میشود:

به‌گزارش مرکز خبر حوزه: “طلاب و روحانوین [روحانیان]  تبلیغی-رزمی تیپ مستقل 83 امام جعفر صادق‌(ع) طی نامه‌ای به محضر مبارک ولی‌امر مسلمین جهان؛ حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (مد ظله‌العالی) مقام معظم رهبری ضمن محکومیت جنایات آل‌سعود و آل‌خلیفه از ولی امر مسلمین درخواست اذن جهاد نمودند.”

برای لذت بردن از نثر سعدی گونۀ  این نامه روی اینجا زور دهید.

  اهلش میدانند که همین نوع حضرات بودند که زیر پای مرحوم سلطان صاحبقران فتحعلیشاه نشستند و با همین دست حرفها  شیرش کردند و آخر سر هم بر تراژدی ملی معاهده گلستان، ترکمانچای را هم افزودند.

ولی‌امر مسلمین جهان، آسید علی آقا رهبر، از بابت درازی محاسن، قدرت مطلقه، قساوت و مخلوطی مهلک (برای ایران)  از خود بزرگ بینی و اسکیتزوفرنی شباهت زیادی به  سلطان صاحبقران دارد.

اگرچه با در نظر گرفتن توان نظامی قشونش و ادوات رزمی عهد دقیانوس، آن هم  فتو شاپ شده آنها،  تو این دوره و زمانه ایندست حرفها کمدی بنظر میرسد، ولیکن، حتی مطرح کردن  عملیات جهاد ” تیپ مستقل “، مبنی بر بدا به حال آل سعود و آل خلیفۀ مسلم کافر کیش، محتمل است که عاقبتی بس وخیم تر از گلستان و ترکمانچای برای ایران در برداشته باشد، آنگاه،  نه نشان از تاک ماند و نه تاک نشان.

تبریک    

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!