یک دلار هم در حساب ذخیره ارزی باقی نمانده است

رضا عبدالهی، رييس کميسيون تلفيق بودجه ۹۰، در مورد پيشنهاد کميسيون کشاورزی در مورد برداشت دو هزار ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزی به عنوان منبع جديدی برای آب، گفت «طبق آمار بانک مرکزی تا پايان سال ۸۹ يک دلار در حساب ذخيره ارزی باقی نمانده است

محمود احمدی‌نژاد نيز در سال ۸۸ با محرمانه خواندن رقم حساب ذخيره ارزی اعلام کرد که ميزان موجودی حساب ارزی «در تاريخ کشور سابقه ندارد» و افزود که به اندازه «چند سال مصرف کشور» ارز در اين حساب موجود است.

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!