هشدار شدید احمدی‌نژاد به خامنه‌ای

سایت «آئین‌نیوز» اعلام کرد احمدی‌نژاد روز‌های آینده
تصمیمات «قاطع و دشمن شکنی» اتخاذ خواهد کرد که نتیجه آن به زیر کشیده شدن
«صدر مناصب اعطایی الهی» خواهد بود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!