بازداشت مصطفی بادکوبه ای و تفیهم اتهام هیلا صدیقی

فشار امنیتی و سیاسی بر شاعران منتقد، پس از انتخابات مخدوش ریاست جمهوری آغاز شده و در روزهای اخیر تا آنجا افزایش یافته است که به گفته منابع آگاه مصطفی بادکوبه ای نزدیک به یک ماه قبل و در سکوت خبری کامل بازداشت شده است . این در حالیست که از بازداشت موقت هیلا صدیقی نیز با ارائه سند ملکی پس از برگزاری جلسه تفیهم اتهامی که به تازگی برای او برگزار شده بود جلوگیری به عمل آمد.
پیش از این نیز سابقه داشت که بسیاری از شاعران منتقد در سکوت خبری مطلق احضار و ساعت های متوالی بازجویی شده اند.
در همین راستا بر اساس خبری که یکی از منابع موثق به خبرنگار جرس داده است، مصطفی بادکوبه ای شاعری که شعرهای اخیرش در انتقاد از دولت احمدی نژاد و حمایت از کسانی که او در شعرهایش از آنان به عنوان « فتنه گران» یاد کرده است نزدیک به یک ماه گذشته از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شده و در اوین به سر می برد.

این گزارش حاکیست؛ ماموران امنیتی اواخر سال ۸۹ … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!