تاپاله

حاج آقا سردار سعید قاسمی که معرف حضور وحوش اسلامیست پرهیزتان هست، اگر نیست، سری به اینجا بزنید.

آقا سعید که خود را ” نوکر ولی فقیه” معرفی میکند، در مورد نزاع بین آسید علی آقا رهبر و “رئیس جمهور ” منتصب او منجمله:

“این انتخابی که آقا کردند، و این بابا شد رئیس جمهور، خیلی قد آرنولدی و هیکل آرنولدی داشت ؟ نه والله ! یک چیزی بود مثل تاپاله افتاده بود وسطِ شهرداری تهران. قیافه اش زیبا بود؟ نه بالله! تیپ اش یک جوری بود که آدم از دیدن اش دچار تهوع می شد. صورت چروکیده، ریش کثیف، سر و وضع نامرتب. آقا و ما به خاطر همین چیزها گول خوردیم و انتخاب اش کردیم.

طرف بوی گند می داد. شپش هم داشت. ضد انقلاب می گفت یکی بیاد این را ببره حموم، یک ماهه حموم نرفته. به خاطر همین قیافه گند و کثافت اش بود که آقا انتخاب اش کرد. آقا فکر کردند روستائی ها از چنین قیافه ای خوش‌شون می‌آید و می گن این چون بدن اش شپش دارد از خودمونه. امان از این دل غافل که با ما چه کرد “.

به عبارت دیگر، انتخابات در نظام پر برکت کشک است و آسید علی آقا رهبر انتصاب میکند. دو دیگر آنکه، برخلاف دفعه قبل که ” تدارکاتچی ” حرف شنو، خوش خنده و اتو کشیده انتصاب کرده بود، اینبار ” گول خورده ” و یک تاپاله، چرک، روستائی با سر و وضع نامرتب انتخاب کرده و حالا از بوگندش توش مونده.

هر وقت دعوا بین وحوش اسلامیست به جاهای باریک میرسد؛ نظام پر برکت به صورت علنی از ایندست ادبیات اسلامیست پسند استفاده میکند، موارد بسیار است ، شریعتمداری، بنی صدر، منتظری و بسیاری دیگر.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!