«جن‌گیر» محمود احمدی‌نژاد در بازداشت «سپاه»

محمدتقی مصباح یزدی٬ غلامعلی حداد عادل٬ حسین فدایی و مرتضی نبوی چهار
حامی خامنه‌ای هستند که به طور مستقیم و غیرمستقیم اعلام کرده‌اند تیم
احمدی‌نژاد «اجنه» را تسخیر و از «توانایی بالای» آنها برای تحقق اهداف خود
سود می‌برد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!