عزت الله سحابي به كما رفت

عزت الله سحابي به كما رفت
تهران – منابع بيمارستاني در بيمارستان ‘پارسيان ‘ مي گويند كه حال ‘ عزت الله سحابي ‘ وخيم تر از روز قبل شده و وي از شب گذشته به كما رفته است.

يكي از پزشكان سحابي در گفت و گو با ايرنا استان تهران گفت ميزان پلاكت هاي خون سحابي بشدت پايين آمده است و در اين شرايط انجام هر نوع عمليات جراحي روي وي بسيار خطرناك است .
سحابي كه دچار خونريزي مغزي شده است در بخش اي سي يوي بيمارستان پارسيان بستري است .

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!