آرش سبحانی کیوسک و رهبری

اول یک توضیح مختصر، بعد مدرک مستدل و آخرش هم نتیجه گیری دلخواه.

آرش سبحانی در نقد ” اصلاح طلبان ” تازه کوچ کرده به خارج برای ترویج تئوری “اجرای بی تنازل قانون اساسی ” نظام پر برکت؛ در خودنویس مقاله ای منتشر کرده و “پایگاه اطلاع رسانی جام نیوز ” وحوش اسلامیست ارزشی هم بخشی از آنرا برای مقاصد خودشون کپی کرده.

آره بابا، مگر چند تا آرش سبحانی هست؛ همون کیوسکیه که آهنگهاش اعتیاد آوره و هر چی گوش میکنی سیر نمیشی، طرف ژنیه، خوبم مینویسه و مثل بعضی ها هم که “غیر سیاسی ” تشریف دارند از زیر وظایف انسانیش در نمیره.

اول بخشی از و بعدش آنطور که وحوش اسلامیست آن بخش را کپی کرده اند و در گیومه هم گذاشته اند:

“بد شانسی ملت ما این بود که شما در تنها کاری که مهارت دارید گروگانگیری تلاش مردم و عوام فریبی است! و گرنه فرصت رهبری هم داشتید آن هم ۸ سال و حاصل آن را امروز نظاره گریم! حیف که شما فرصت سوزی عادت ثانویه‌تان است! و رهبری و مدیریت و ابتکار عمل نسبت جن و بسم الله را دارد با شما!”

حالا مدل وحوش اسلامیست ارزشی :

” من از این که دل‌ به این جنبش[سبز] بسته بودم خجلم! شما در تنها کاری که مهارت دارید، عوام فريبی است! و گرنه فرصت هم داشتید آن هم 8 سال و حاصل آن را امروز نظاره گريم! حیف که شما فرصت سوزی عادت ثانویه تان است! و مدیریت و ابتکار عمل نسبت جن و بسم الله را دارد با شما!”

وصله پینه اول جمله را نادیده بگیرید؛ ولی در نقل قول مستقیم در دو مورد واژه ” رهبری ” را وحوش اسلامیست حذف کرده اند. به عبارت دیگر، در نظام پر برکت واژه ” رهبری ” اسم خاص است و ملک طلق آسید علی آقا رهبر است، یه چیزایی تو مایه اعلیحضرت.

بنابراین باید هرچه زود تر برای استفاده عام جایگزین واژه ” رهبری ” را پیدا کرد و الا کار خیلی ها لنگ میمونه، مثل رهبری ارکستر، رهبری حزب، ….

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!