ذوالنور :رابطه پدر و فرزندی معنی ندارد، باید مطیع باشی

آقای ذوالنور دوشنبه شب (۱۲ اردیبهشت) در یک سخنرانی در قم گفت: “رابطه با رهبر انقلاب باید رابطه امام و مأموم باشد، رابطه مطیع و مطاع، رابطه مقلِد و مقلَد. این حرف ها یعنی چه که رابطه ام با رهبری رابطه پدر و فرزندی است؟ این حرف ها معنی ندارد، این حرف، حرف انحرافی است”.

روز یکشنبه و پیش از آنکه آقای احمدی نژاد پس از یک غیبت طولانی در دفتر کار خود حاضر شود، از او نقل شده بود که رابطه خود و آیت الله خامنه ای را “رابطه پدر و فرزندی” می داند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!