پریوش ساندیس خور

در بین همۀ ساندیس خورهایی که نظام پر برکت با هزینه کردن از کیسۀ تهی ملت ایران برای شرکت در”همایش ایرانیان خارج از کشور ” استخدام کرد، حضور و حرفهای یک رأس از آنها به واقع بهت آور بود.

پریوش سطوت؛ همسر زنده یاد دکتر حسین فاطمی، وزیر امور خارجۀ مرحوم مصدق است که بعد از کودتا به قتل رسید. پریوش خانوم نزدیک هفتاد سال سن دارد و ادا اطوار و خوش رقصی هایش برای نظام پر برکت زیبندۀ هیچ بانوی ایرانی چه رسد همسر فاطمی نیست.

حالا خبر میرسد که او هم جزو گروهی از “مرتبطین ” با دم و دستگاه احمدی نژاد است که دستگیر شده اند. چنانچه این خبر صحت داشته باشد، باید فوراً این بانوی سالخورده را آزاد کنند. اگر عمر ایشان کفاف دهد، مشاهده ایرانی آزاد و آباد علیرغم همکاریهای ایشان و دیگر از ایندست آدمها با وحوش اسلامیست؛ بهترین کیفر برای آنان میباشد.

پ.ن. محض اطلاع پریوش خانوم؛ روان شاد سیامک پور زند که همین چند روز پیش در سن هشتاد سالگی از دست عذاب بدون انقطاع وحوش اسلامیست به زندگی خود خاتمه داد، حرفه روزنامه نگاری را با باختر امروز همسر ایشان شروع کرده بود.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!