تجمع مجدد خانواده فعالین کارگری بازداشتی در مقابل اداره اطلاعات سنندج

صبح روز پنجشنبه 15 اردیبهشت ماه، بار دیگر جمعی از دوستان و اعضای خانواده‌ چهار فعال کارگری بازداشتی در مقابل اداره اطلاعات شهر سنندج دست به تجمع زدند.

به گزارش کمتیه هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری شرکت کنندگان در این تجمع که بعد از تجمع روز چهارشنبه 14 اردیبهشت ماه برای بار دوم برگزار گردید، خواستار آزادی بی قید و شرط چهار فعال کارگری بازداشتی به نام های “وفا قادری، خالد حسینی، غالب حسینی و یدالله قطبی” شدند. تجمع کنندگان با نوشتن خواست های‌ خود و تحویل آن به اداره‌ اطلاعات اعلام داشتند “در صورت ادامه بازداشت فعالین کارگری، اعضای خانواده آنان با تعداد بیشتری مقابل اداره اطلاعات تجمع خواهند کرد”. همچنین همزمان با این تجمع، نیروهای انتظامی و لباس شخصی‌ رژیم در محل حاضر شدند و قصد متفرق ساختن جمعیت معترض را داشتند.

 … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!