صرفه جویی در مصرف نان برای اکثریت مردم یعنی گرسنگی کشیدن

«حمید علیخانی» مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، دیروز در جمع خبرنگاران، گردن راست کرد و از کاهش ۲۷ درصدی نیاز به گندم در سال جاری خبر داد و گفت:‌”‌در سال ۸۴ مصرف یک سال گندم کشور، ده میلیون تن بود. در سال ۸۸ به هشت میلیون و هفتصد هزار تن رسید و پیش بینی ما این است که در سال ۹۰ کل مصرف گندم کشور به پائین تر از ۶ میلیون و چهارصد هزار تن برسد.‌”

کارگزاران حکومتی از اینکه توانسته اند با تحمیل سیاست ریاضت اقتصادی و حذف سوبسیدها و آزاد کردن قیمت ها، سفره مردم را خالی تر از گذشته کنند و میزان مصرف نان را تا سی درصد کاهش دهند، دست به هم می مالند و ابراز شادمانی می کنند که گویا توانسته اند مردم را وادار سازند تا نان کمتری مصرف کنند و بخشی از طرح شان را به اجرا در آو… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!