مهلت رهبری به احمدی‌نژاد برای تصمیم گیری درباره استعفا یا همکاری با مصلحی

روایت آقاتهرانی از دیدار اخیر رئیس هیات دولت با آقای خامنه ای

جــرس: بنا به گزارش منابع خبری، مرتضی آقاتهرانی
اخیرا در یک سخنرانی عمومی و رسمی، به نقل مذاكرات انجام شده میان محمود
احمدی‌نژاد با رهبری پرداخته است.

به گزارش آفتاب به نقل از آینده، این استاد موسسه مصباح یزدی، كه چند سالی
در آمریكا اقامت و تحصیل داشته و پس از بازگشت به ایران به یكی از چهره‌های
حامی احمدی‌نژاد در قم تبدیل شد، پس از ماجراهای اخیر مربوط به دوركاری و

خانه‌نشینی احمدی‌نژاد (در رابطه با موضوع
وزیر اطلاعات و دخالت رهبری)، علاوه بر دارا بودن سمت استاد اخلاقی هیأت
وزیران، به سخنگوی غیر‌رسمی دولت نیز تبدیل گردیده است.

آقاتهرانی كه به گفته خودش در هفته جاری جلسه دو ساعت و نیمه‌ای با محمود
احمدی‌نژاد داشته است، در یک سخنرانی رسمی كه تصاویر آن بر روی اینترنت
منتشر شده، از مذاكرات محمود احمدی‌نژاد … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!