اعلام آمار متولدین سال 1389

بر اساس آمارهای سازمان ثبت احوال کشور در سال 1389، (1368441) نوزاد در کشور به دنیا آمده‌اند

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!