تكذيب خبر منتشر شده در برخي از سايت ها در خصوص رييس جمهور

به دنبال درج خبري نادرست و خلاف واقع با عنوان ” مهلت رهبر انقلاب به احمدي نژاد” در برخي از سايت هاي خبري از زبان حجت الاسلام آقا تهراني به نقل از دكتر احمدي نژاد، بدين وسيله ضمن تكذيب اين خبر، از كليه رسانه ها درخواست مي شود از انتشار هرگونه خبر غير رسمي در خصوص رييس محترم جمهور خودداري كنند.
بديهي است مرجع رسمي انتشار ديدگاه ها ،نظرات و اخبار رسمي مربوط به رييس محترم جمهور سايت president.ir است و اخبار كه در ساير رسانه ها انتشار مي يابد غير قابل استناد مي باشد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!