رییس کمیسیون اتاق بازرگانی:۱۴٫۵میلیون ایرانی درفقرمطلق بسرمی‌برند

وی تصریح کرد: ایران از سال ۱۹۴۸ میلادی و جلوتر از کشورهایی نظیر هند،
چین، تایلند، ترکیه و مالزی برنامه‌ریزی را شروع کرد ولی به گفته رییس مرکز
آمار ایران در خرداد سال گذشته(۸۹)، در حدود ۱۴٫۵ میلیون نفر در کشور در
فقر مطلق بسر می‌برند. >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!