انتشار نامه به آیت الله خامنه ای در مورد تجاوز در زندان ها

سایت جرس، نزدیک به مخالفان دولت، امروز ۱۹ اردیبهشت (۹ مه) اقدام به انتشار نامه مهدی محمودیان عضو جبهه مشارکت به آیت الله خامنه ای کرده که در آن، از رواج تجاوز جنسی علیه زندانیان عادی در زندان رجایی شهر کرج سخن به میان رفته است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!