نام بردن آسید علی آقا رهبر در اذان

از قرار معلوم جاذبه الهی خدایگان آسید علی آقا رهبر کار خود را کرده و سوگلی یابو برداشته رام شده است.

به گزارش خبرگزاری رسمی نظام پر برکت ” رئیس ‌جمهوري در جلسه هیات دولت ” از جمله گفته:

“…ولایت فقیه تماماً جاذبه است ، الا کسانی كه خود را از این دایره الهی خارج مي‌كنند

بايد اين راه را پرصلابت‌تر از گذشته ادامه دهيم و از اين پس وزرا در كلامشان نيز بايد از ولايت فقيه دفاع كنند، زيرا اين يك تكليف است.

امروز در كل جهان يك نظام الهي موفق در حال درخشش است و در بسياري از مسايل علمي از جمله فضايي، هسته‌اي، بيوتكنولوژي، اقتصاد و مديريت ايران جزو كشورهاي برتر است و حرف برای گفتن دارد.”

ضمن تبریک بازگشت سوگلی به سوی “دایره الهی” خدایگان آسید علی آقا رهبر؛ چونکه کار الهیت سازی تثبیت شده و به مراحل پایانی نزدیک، در راستای “تکلیف ” اعلام شده از سوی سوگلی، جسارتاً پیشنهاد میشود همگان انجام این تکلیف را روزی حداقل پنج بار و با صدای بلند به حالت اذان ادا کنند.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!