هشدار درباره وضع زنان در زندان قرچک

بی بی سی فارسی با خانواده های دو زندانی به طور جداگانه صحبت کرده است. هر دو روایتی مشابه از وضع فرزندان خود بیان کرده اند.

 

عبدالعلی مددزاده، پدر شبنم مددزاده که دختر ۲۳ ساله اش به زندان قرچک منتقل شده، می گوید که صدها زن را در یک سالن سرپوشیده بزرگ که فاقد امکانات اولیه بهداشتی است نگهداری می کنند.

خانواده یک زندانی دیگر که نمی خواهد نامش فاش شود نیز از قول وی می گوید که در سالن مذکور برای بیشتر از ۳۰۰ زندانی زن، فقط چهار توالت وجود دارد.

این منبع گفت: “صبح پنجشنبه که بیدار شدند مدفوع همه جای زمین را پر کرده بود، کسانی که نمی توانستند خود را کنترل کنند خودشان را خلاص کرده بودند، وضع افتضاح و وحشتناکی بود، همه مرگ را طلب می کردند که مجبور نباشند این طور با فلاکت در زندان بسر ببرند.”

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!