سازمان ملل نقش ایران در سرکوب معترضان سوری را تایید کرد

به گفته سازمان ملل ایران برای سرکوب معترضان سوری تاکنون شش محموله سلاح به این کشور قاچاق کرده و سپاه پاسداران نیز در صدد گسترش نفوذ خود در کشورهای عربی است. همزمان معترضان سوری آماده برگزاری تظاهرات در روز جمعه می‌شوند.

گزارشی که از طرف سازمان ملل متحد صادر شده، حاکی از این است که ایران محموله‌هایی از سلاح غیرقانونی را برای سوریه ارسال کرده تا دولت این کشور از این سلاح‌ها در سرکوب اعتراضات مردمی استفاده کند.

سازمان ملل متحد چندی پیش کمیته‌ای را به نام «کمیته متخصصان» تشکیل داد که هدف اصلی آن بررسی میزان پایبندی ایران به چهار قطعنامه تحریمی صادره از شورای امنیت علیه ایران در برنامه هسته‌ای آن بود.

گزارش تهیه شده از طرف این کمیته بیانگر این است که ایران تحریم‌ها را جدی تلقی نکرده و هنوز به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد. همچنین در گزارش آمده است که ایران در سرکوب نظامی تظاهرکنندگان سوری که علیه حاکمیت ا…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!