جهان نیوز و نشر اکاذیب برای فرزندان رهبری!

امروز یکی از دوستان روحانی تماس گرفت و گفت: ” جهان نیوز را خوانده ای؟ نوشته است که دو تن از فرزندان رهبری 8 سال در جبهه بوده اند! ” می دانی کدام یک 8 سال جبهه بوده است؟

عرض کردم:

میثم آقا که متولد 1357 است و وقتی جنگ شروع شد در قنداق بوده است!

آقا مسعود( محسن آقا) هم که متولد 1352 است و وقتی جنگ شد فقط 6 سال سن داشته است!

آقا مجتبی متولد 1348 است و در ابتدای جنگ 10 ساله بوده است، آخر جنگ 18 ساله بوده است و سری به جبهه و گردان حبیب لشگر محمد رسول الله زده است، اما خاطراتی از حضور در عملیات و شب های عملیات او نشنیده ام، بیشتر حضور در قرارگاه و پادگان دوکوهه را خبر دارم!

آقا مصطفی هم که فرزند ارشد رهبری است، متولد 1344 است و هم سن و همکلاس ما بود، من برای حضور در جبهه شناسنامه خود را دستکاری کرده و دو سال بزرگتر کردم، در سالی هم که ایشان تا پادگان آموزشی امام حسین علیه السلام آمد، به دلیل سینه پهلو و بیماری از پادگان رفت و به جبهه ن…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!