مشاور اوباما: حکومت ایران دچار ضعف های ساختاری است

تام دونیلون، مشاور امنیت ملی باراک اوباما، گفته است که حکومت ایران دچار ضعف های ساختاری متعددی است و بر ساکت کردن مخالفان و حفظ بقای خود تمرکز کرده است.

او گفت که آمریکا همچنان بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی مصمم است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!