مشاور اوباما حکومت ایران را با القاعده مقایسه کرد

تام دونیلون، مشاور امنیت ملی باراک اوباما، گفته است که الگوی حکومت ایران مانند الگوی شبکه القاعده فاقد دیدگاه مناسب با دوران کنونی است.

او طی نطقی در واشنگتن گفت که اقتصاد ایران از انزوا، فساد و سوء مدیریت رنج می برد، آینده جوانانش را تامین نمی کند و به طور فزاینده در خدمت منافع سپاه پاسداران و مقام های حکومتی است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!