کارنامه سیاه رژیم ایران در گزارش سالانه عفو ‌بین ‌الملل

عفو‌بین ‌الملل در گزارش سالانه خود بار دیگر رژیم جمهوری اسلامی را به عنوان یکی از ناقضان اصلی حقوق‌ بشر در جهان معرفی کرد.

سازمان عفوبین‌ الملل با انتشار گزارشی در روز پنجشنبه 22 اردیبهشت ماه بار دیگر به موارد متعدد نقض حقوق ‌بشر در ایران بطور مبسوط اشاره کرده است. حدود 7 صفحه از گزارش سالانه این سازمان تنها به نقض حقوق بشر در ایران اختصاص دارد. نقض “حق بیان و تجمعات، بازداشت‌ های خودسرانه، تبعیض علیه زنان، تشدید فشار بر اقلیت ‌های قومی و مذهبی، شکنجه و آزار زندانیان، محاکمه های فرمایشی و افزایش اعدام‌ ها” از جمله موضوعاتی هستند که در گزارش عفو‌بین‌ الملل در ایران بازتاب داشته ‌اند.

 

جمعه   23  اردیبهشت  ماه   1390 _ >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!