یادی از اعتصاب پیروزمند 23 اردیبهشت 1389

یادی از اعتصاب پیروزمند 23 اردیبهشت 1389

فردا جمعه 23 اردیبهشت سالروز اعتصاب عمومی شکوهمند مردم کردستان است. یکسال قبل در چنین روزی یکی دیگر از صفحات درخشان تاریخ مبارزات حق طلبانه و انقلابی مردم کردستان ورق خورد. مردم سراسر کردستان از شمال تا جنوب به فراخوان تعطیل عمومی پاسخ مثبت دادند و در یک اقدام هماهنگ و قاطعانه، کردستان در اعتراض به اعدام جنایتکارانه 5 مبارز سیاسی دربند “فرزاد کمانگر، شیرین علم هولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان”، یکپارچه به تعطیل کشیده شد.

فراخوان کومه له برای اعتصاب عمومی در این روز، با پشتیبانی و همراهی احزاب و نیروهای سیاسی در کردستان و با استقبال وسیع نیروهای چپ و کمونیست در ایران روبرو شد. کارگران کارگاهها و مراکز خدماتی و تولیدی اعتصاب کردند، کسبه مغازه هایشان را بستند، کارمندان ادارات دولتی و خصوصی از رفتن به محل کار خودداری ورزیدند، دانش آموزان و دانشجویان، آموزگاران و استادان، کلاس های درس را تعطیل کردند.

تصمیم به اعدام “فرزاد کمانگر” و چهار تن مبارز سیاسی دربند، در بالاترین رده های حکومت و به دستور شخص خامنه ای صورت گرفته بود. انتخاب سالگرد سفر خامنه ای به استان کردستان برای اجرای احکام اعدام فرزاد کمانگر و چهار تن از هم زنجیرانش به هیچوجه امری تصادفی نبود. چند روز قبل از آن کارگزاران رژیم در شهرها و روستاهای این استان با اجرای برنامه های تبلیغی تحت عنوان سالگرد “اردیبهشت معطر” برای این جنایت زمینه سازی می کردند. سران رژیم به خوبی می دانستند طی یکسالی که از این سفر پر جار و جنجال می گذشت، نه تنها نتوانسته اند زمینه های اعتراض و نارضایتی مردم را از بین ببرند، بلکه مردم کردستان بیزارتر و رژیم منزوی تر شده است. سران رژیم درست در سالگرد این سفر تصمیم گرفتند آنچه را که با فریبکاری در به اصطلاح “اردیبهشت معطر” نتوانسته بودند به دست بیاورند این بار و درست یکسال بعد با نقشه “اردیبهشت خونین” به نتیجه برسانند. صدور دستور قتل جوانان اعدام شده از سوی خامنه ای، دقیقا روی دیگر سکه ریاکاری سال قبل تر او بود.

اما اعتصاب عمومی 23 اردیبهشت سال 1389 تمام محاسبات رژیم جنایت پیشه را درهم ریخت. کشتار 5 جوان زندانی سياسی نه تنها نتوانست مردم کردستان را مرعوب سازد بلکه آتش خشم آنان را شعله ور تر ساخت. مردم کردستان می دانستند که اگر راهی برای نجات جان دیگر عزیزان دربندشان وجود داشته باشد، از همین مسیر می گذرد. اعتصاب عمومی 23 اردیبهشت پاسخ دندان شکنی بود که مردم کردستان به خامنه ای و کل رژیم جمهوری اسلامی دادند. اعدام این 5 تن از مبارزین دربند، موجی از نفرت و انزجار عليه رژیم را در میان مردم کردستان و سراسر ایران و در سطح جهانی دامن زد. این حرکت گسترده، قاطعانه و به موقع به رژیم نشان داد در این که عکس العمل مردم را دست کم گرفته است دچار چه اشتباه محاسبه ای شده است.

مردم کردستان نشان دادند که تعرض به جان فرزندان اسیر این مردم چه بهای سنگینی برای خامنه ای و دار و دسته اش در حکومت به دنبال خواهد داشت. با این حرکت، رژیم دریافت که دیگر نمی تواند زندانیان سیاسی را یکی یکی و دسته دسته اعدام کند تا از این طریق مردم را در بیرون زندان مرعوب و گریبان خود را از عواقب آن رها سازد. مردم آزادیخواه و مبارز در کردستان و در سراسر ایران جوانان دربند خود را در دام این رژیم تنها رها نخواهند ساخت.

اعتصاب یکپارچه، سازمانیافته و شجاعانه‌ مردم کردستان نشان داد که آن دوران سپری شده است که به فرمان خمینی 5000 زندانی سیاسی را ظرف دو ماه در سال 67 سلاخی کردند و مردم آسیب دیده از جنگ و ضربات جنایتکارانه‌ رژیم امکان عکس العمل اعتراض آمیز و گسترده نداشتند. اعتصاب عمومی در کردستان، گسترش آن به بعضی از شهرهای همجوار و همدردی وسیع مردم سایر نقاط ایران با آن نشان داد که جمهوری بحران زده اسلامی نمی تواند بدون تحمل عواقب سخت آن، به جان فرزندان دربند مردم تعرض کند.

جنبش آزادیخواهانه مردم کردستان با این اعتصاب عمومی، پیوند خود را با مبارزات سراسری کارگران، زنان، دانشجویان و همه مردم آزادیخواه ایران محکمتر ساخت. خروش مردم کردستان از طریق این اعتصاب یکپارچه و قاطعانه به گوش مردم ایران و جهان رسید. این حرکت به دشمن نشان داد که در چه دریایی از نفرت و بیزاری مردم غوطه ور است.

در حالی که اعتراضات خیابانی در مواجهه با وحشیگری رژیم زخم خورده، از لحاظ میزان تلفات انسانی آن، به تاکتیک پر هزینه ای تبدیل شده است، اعتصاب به عنوان شکلی از اعتراض که در آن شعارها و سیاست ها از طریق یک اقدام همگانی و توده گیر به نیرویی مادی تبدیل می شوند، راهی است برای اینکه رژیم را به نبردی فرسایشی بکشاند و نیروها و توان سرکوبش را زمینگیر سازد و ملزومات برداشتن گام های بعدی را فراهم سازد. مردم کردستان با بکار گرفتن تاکتیک اعتصاب عمومی امکان تحرک را از نیروهای سرکوبگر دشمن سلب و راه خنثی و بی اثر نمودن کارآیی سرکوبگرانه این نیروها را به مردم آزادیخواه ایران نشان دادند.

در سالروز این روز پرشکوه تاریخی یاد فرزاد کمانگر و یارانش را که دلیرانه در مقابل دشمن هار و درنده مقاومت کردند و جان خود را بر سر این پایداری نهادند، گرامی می داریم و به مردم قدرشناس کردستان که این چنین باشکوه یاد عزیزان جانباخته خود را گرامی داشتند، درود می فرستیم.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!