تحریم بانک تجاری ایران و اروپا توسط اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری “رویترز”، اتحادیه اروپا احتمالا “بانک تجاری ایران و اروپا” را که در شهر هامبورگ آلمان مستقر است، تحریم خواهد کرد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!