ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی در ایران متوقف شد

مرکز آمار ایران از توقف ثبت نام و اصلاح اطلاعات اقتصادی خانوارهای ایرانی “تا اطلاع ثانوی” خبر داده است.
این مرحله از ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی از روز چهارم اردیبهشت آغاز شده بود.
مرکز آمار پس از “راستی آزمایی”، اطلاعات ثبت شده را در اختیار وزارت رفاه قرار می دهد.
در دور نخست ثبت نام برای دریافت یارانه های نقدی، حدود ۶۰ میلیون و پانصد هزار نفر ثبت نام کرده بودند ولی در مراحل بعدی ثبت نام، شمار این افراد به بیش از ۷۲ میلیون نفر رسید.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!