حمله نیروهای انتظامی و امنیتی به تجمع زنان محلات فقیرنشین در شهرداری مریوان

روز پنجشنبه 22 اردیبهشت ماه تجمع عده ای از زنان محلات فقیرنشین شهر مریوان که به منظور ملاقات با شهردار مریوان در دفتر وی حضور یافته بودند با حمله نیروهای انتظامی و امنیتی و دستگیری نماینده زنان معترض به نام خانم “میرزایی” روبرو شد.

طبق گزارش دریافتی از مریوان، زنان محله جنب ترمینال جدید این شهر که از کمبود امکانات و وضعیت نابسامان خدمات شهری به ستوه آمده بودند ضمن جمع آوری امضا و درخواست از شهردار، خواهان رسیدگی به محلات فقیرنشین و ساکنین زحمتکش شهر مریوان شده بودند. اما تجمع آرام اعتراضی زنان مریوانی طی تماس تلفنی یکی از مزدوران رژیم در شهرداری مریوان با نیروهای امنیتی و دخالت آنها، به خشونت کشیده شد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!