زخمی شدن چند بسیجی در برخورد با اغتشاشگران فرضی

در این مانور عده ای در نقش اغتشاشگر به سمت نیروهای یگان ویژه بسیج سنگ
پرتاب كردند و یگان ویژه بسیج با اقدامات غافلگیرانه تمامی عوامل را
پراكنده كرد. در جریان این مانور تعدادی از نیروهای بسیجی زخمی شدند.

یگان های بسیجی ناحیه مقاومت سیدالشهداء تهران در رزمایش فاطمیون حاضر شدند.

به گزارش خبرآنلاین یگان های بسیجی ناحیه مقاومت سیدالشهداء(ع) حاضر در
رزمایش فاطمیون كه صبح امروز -جمعه- در محل پادگان قدس(جی) تهران برگزار
شد قدرت و انسجام نظامی خود را به نمایش گذاشتند.

یگان های مقاومت بسیج بعد از نمایش رژه پیاده، مانور اختصاصی موتور
سواری و عملیات راپل اقدام به شبیه سازی درگیری خیابانی با بهره گیری از
تجربه وقایع سال 88 كردند.

در این مانور عده ای در نقش اغتشاشگر به سمت نیروهای یگان ویژه بسیج سنگ
پرتاب كردند و یگان ویژه بسیج با اقدامات غافلگیرانه تمامی عوامل را
پراكنده كرد. در جریان … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!