فرمانده نیروی انتظامی: جنبش سبز برای همیشه خاموش شده است

در حالی که دانشجویان دانشگاه‌های سراسر ایران
با انتشار بیانیه‌های جداگانه‌ای، حمایت خود را از اعتصاب سراسری
دانشجویان در روز ۲۵ اردیبهشت ماه اعلام کرده‌اند؛ فرمانده نیروی انتظامی
می‌گوید «فتنه» سبز برای همیشه خاموش شده و «تصور نمی‌کند اتفاقی در روز ۲۵
اردیبهشت بیافتد.»

به گزارش ایرنا
اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اینکه تمام
«تحرکات فتنه‌گران» به‌طور مستمر زیر نظر است اظهار داشته، «فتنه سبز» به
دلیل آنکه دیگر جایگاه و پایگاهی در میان مردم ندارد و ظرفیت

اجتماعی خود را نیز در داخل کشور از دست داده برای همیشه خاموش شده است.

احمدی‌مقدم با اشاره به اینکه نیروی انتظامی
تدابير لازم را برای روز ۲۵ اردیبهشت اندیشیده است اضافه کرد که رویکرد
این نیرو «پيش‌بيني حداكثري براي پيش‌بيني حداقلي است» و برای هر فراخوان
کوچکی هم خود را آما… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!