برپایی اعتراض های دانشجویی در فضای شدید امنیتی

برپایی اعتراض های دانشجویی در فضای شدید امنیتی

روز یکشنبه 25 اردیبهشت ماه در پاسخ به فراخوان جهت برپایی اعتراضات دانشجویی، شماری از دانشگاه های ایران شاهد برپایی تجمعات، تحصن و درگیری با ماموران حراست رژیم بودند.

روز یکشنبه در دانشگاه های سراسر کشور وضعیت شدید امنیتی برقرار بوده است. پیش از این گروه دانشجویی ۲۵ اردیبهشت برای برگزاری اعتصاب و در صورت امکان تجمعات اعتراضی در این روز در دانشگاه های مختلف خبر داده بود.

به این مناسبت کلاس های درس در برخی از پردیس های دانشگاه تهران از جمله “صنایع و نقشه کشی، معدن و مکانیک و برق دانشگاه تهران تعطیل گردید. از سوی دیگر کنترل شدیدی توسط افراد حراست دانشگاه امیرکبیر در این دانشگاه برقرار گردید و از ورود شماری از دانشجوی… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!