در حال و هوای روزهای شور و شورش


برتولوچی کارگردان بزرگی است و کارهای بزرگی کرده است. فیلم
تاریخی «آخرین امپراتور» او ۹ جایزه اسکار گرفت. فیلم‌های دیگرش نیز همیشه
بحث‌برانگیز بوده‌اند. او مدتی دستیار پازولینی بوده و به سینمای موج نو
فرانسه و به‌ویژه به فیلم‌های گدار دلبستگی دارد. یک‌بار هم در سال ۱۳۴۵ در
آغاز کار فیلم‌سازی‌اش برای ساخت یک فیلم مستند در مورد نفت به ایران آمده
و با ابراهیم گلستان و فروغ فرخزاد دیدار و گفت‌وگو کرده است. او همچنین
در سال‌های اخیر فیلم‌های کیارستمی و بهمن قبادی را نیز ستوده است….فیلم
در متن رویدادهای پر تنش ماه مه ۱۹۶۸ زندگی بی‌پروای این سه جوان را دنبال
می‌کند. فیلم پر از مونتاژهای ماهرانه به فیلم‌های سینمایی و به حوادث
سیاسی سال ۱۹۶۸ است.
>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!