بحرانِ تنبک در ایران

در این تارنما مشغول مطالعه تاریخچه بازگشت موسیقی‌ در دوران قاجار بودم که ناگهان پایین صفحه پنجره‌ای دیدم که در آن نوشته بود، “بنظر شما دلنشین‌ترین ساز ایرانی‌ کدامست؟” بنده هم هول هولکی رای خودرا به سه‌تار دادم و به این طریق پنجره دیگری گشوده شد که نظر ۲۶۰ نفر دیگر در آن ثبت شده بود. دیدم هموطنان نسبت به تنبکِ وفادار عجب بی‌ انصافی کرده اند. نمی‌توان گفت تنبک به تنهایی “دلنشین” است، ولی‌ کدام تار یا سنتور چهار مضراب و رِنگش مدیون این زبون بسته نیست؟ حالا بگوییم که تنبک ساز ضربیست و نمی‌توان با مثلا کمانچه مقایسه کرد. ولی‌ در مقایسه با دف هم تو سرش خورده، با اینکه دف هیچگاه مثل تنبک هنگام درون نگری با ساز اصلی‌ نمیماند. هنوز غروب نرسیده دف وقت خوابش میشود. گفتم قضیه را با دوستان در میان بگذارم تا آنها هم به این تار نما مراجعه نمایند و رای دهند، شاید تنبک از این فقر آماری در آید. گناه داره بخدا.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!