تجاوز مرد یهودی به زن مسلمان

پس از حمله تروریست های اسلامیست به آمریکا و عکس العمل های پی آمد قتل عام هزاران شهروند عادی آمریکایی، وحوش اسلامیست حاکم بر ایران/یهود ستیزان هار و چپولان دست آموز همفکر آنان اصرار دارند که آمریکائیان و متحدان یهودی آنان ضد اسلام و مسلمانان میباشند.

ادعا شده در یکی از سوئیت های هتل مجللی در نیویورک “دومینیک استروس کان” وزیرسابق اقتصاد فرانسه که یهودی است و مدیر عامل ( چند ساعت پیش از سمت خود استعفا داد) صندوق بین المللی پول میباشد، مرتکب جرم بسیار سنگین تعرض و آزار جنسی یک زن خدمتکار که مسلمان مهاجر ازآفریقا میباشد شده است.

اخبار حاکی از آن است که پلیس شهر نیویورک با علم به هویت و مقام متهم او را دستگیر کرده است. همچنین، وکیل یهودی قربانی کوشش فراوان میکند تا ذره ای از حقوق قانونی موکلش ضایع نگردد.

پیدا کنید آمریکائیان و متحدان یهودی آنها را که ضد اسلام و مسلمانان میباشند!

و فقط تصور کنید که اگر متهم یکی از حاج آقا های مرتبط به نظام پر برکت بود و جرم در تهران بوقوع پیوسته بود، چه بلایی بر سر قربانی آورده میشد.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!