.احمد توکلی: مزیتی برای احمدی نژاد بر موسوی قایل نیستم

روز جمعه، ۳۰ اردیبهشت (۲۰ مه)، خبرگزاری فارس متن مصاحبه ای مفصل را با احمد توکلی، نماینده اصولگرا و رئیس مرکز پژوهش های مجلس، منتشر کرده که وی در آن، دیدگاه خود در مورد اختلافات بین مجلس و دولت را شرح داده و ضمن وارد کردن اتهاماتی علیه افراد نزدیک به محمود احمدی نژاد، رئیس دولت را به قانون شکنی متهم کرده است.

وی اظهار داشت که در آن زمان، در توجیه رای به احمدی نژاد به دوستان خود گفته بود: “آقای موسوی دارای پایگاهی اجتماعی است که ولو نخواهد، قدرت ایجاد تحریک اجتماعی در برابر رهبری را دارد، و آقای احمدی نژاد دارای پایگاهی اجتماعی است که ولو بخواهد، قدرت تحریک اجتماعی در برابر رهبری را ندارد.”

رئیس مرکز پژوهش های مجلس یادآوری کرد که به همین خاطر، به محمود احمدی نژاد رای داد اما تاکید داشت که “مزیتی برای احمدی نژاد بر موسوی قائل نیستم.”

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!