نقشه «متناسب کردن علوم با انقلاب اسلامی» ابلاغ شد

دبیر شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی از ابلاغ نقشه جامع علمی کشور و تدوین علوم انسانی متناسب با رویکرد انقلاب اسلامی خبر داد. به گفته وی این نقشه سه ماه پیش تصویب و به تازگی از سوی محمود احمدی‌نژاد ابلاغ شده است.

پس از برگزاری اولین جلسه ‌”ستاد راهبردی نقشه جامع علمی کشور” حمیدرضا مخبر دزفولی، دبیر شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی از ابلاغ نقشه جامع علمی کشور خبر داد و گفت: « شاخص‌های کمی و کیفی علوم انسانی متناسب با رویکرد انقلاب اسلامی تدوین شده و پس از تصویب باید به عنوان مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و ملحقات نقشه جامع علمی کشور تلقی شود.»

وی افزود که این نقشه اسفندماه گذشته تصویب و به تازگی از سوی محمود احمدی نژاد ابلاغ شده است.
اظهارات دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی که در خبرگزاری های دولتی مهر و فارس منتشر شده، در راستای سیاست بازنگری علوم انسانی و طرح اسلامی کردن دانشگاه‌های کشور است که مدت‌هاست در دستور کار د… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!