فرمانده پلیس ایران از برخورد با افراد ناهنجار خبر داد

فرمانده پلیس ایران می گوید که اگر نصیحت و آموزش اثر گذار نبود آنگاه باید با “افراد ناهنجار” در جامعه برخورد شود.

به گزارش واحد مرکزی خبر سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده پلیس ایران روز شنبه ۳۱ اردیبهشت(۲۱ مه) گفت:”هجمه فرهنگی همه جامعه را شامل می شود و در فرهنگ مبتذل غرب زنان به ابزاری برای ترویج فساد تبدیل می شوند.”

آقای احمدی مقدم “رفتارهای نامناسب، بدحجابی و بدپوششی و استفاده از نمادهای انحرافی” را برای فرد و جامعه مشکل ساز دانست.

او گفت: “وظیفه ما اینست که با نمادهای انحرافات اخلاقی و ناهنجاری و مفسدان برخورد کنیم.”

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!