مصاحبه با شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید، در مورد برخی فشارها و مشکلات جدید اهل سنت

آن چیزی که باعث ایجاد اختلاف بین مذاهب می شود و امنیت این منطقه مرزی را
به خطر می اندازد، حساسیت بی جا، سلب آزادی مشروع و فشارهای مذهبی می باشد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!