معاون احمدی نژاد به ۴ سال انفصال از مسئولیت محکوم شد

حمید بقائی معاون اجرائی احمدی نژاد با حکم دیوان عدالت اداری به ۴ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.
به گزارش الف حمید بقائی به دنبال تخلفات عدیده در دوره ای که ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را بر عهده داشته، در دیوان عدالت اداری محکوم شده است.
اما پس از صدور رای دیوان درباره تخلفات بقائی و صدور حکم قطعی، وی از اجرای آن استنکاف می ورزد و همین موضوع باعث می شود وی به ۴ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شود.
وی تا این لحظه حاضر نشده است که این حکم را اجرا کند و به دنبال برگرداندن آن در دیوان عدالت اداری است.
گفتنی است مطابق ماده ماده ۳۷ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۸۵، در صورتی که محکوم‌علیه از اجراء رأی استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!