بروز درگیری میان افراد بسیج و کارگران معترض پالایشگاه آبادان

روز پنجشنبه هفته گذشته میان کارگران معترض پالایشگاه آبادان به جنایات رژیم سوریه و افراد بسیجی درگیری شدیدی روی داد.

خبر رسیده حاکی است صدها تن از افراد بسیجی با تجمع در کنار “اروند رود” علیه کشتار مردم بحرین توسط نیروهای امنیتی این رژیم و ارتش عربستان شعار سردادند. این اقدام همزمان بود با پایان ساعت کاری کارگران پالایشگاه آبادان، در این هنگام کارگران نیز با برپایی تجمع اعتراضی علیه جنایات رژیم سوریه شعار سر دادند و این اقدام موجب بروز درگیری میان هر دو طرف گردید. در جریان این درگیری ها شماری از کارگران زخمی و تعدادی از آنان توسط ماموران انتظامی رژیم بازداشت شدند.

 

یکشنبه   1  خرداد  ماه   1390 _  22  مه >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!