رابطۀ ویزای دانشجویی و بمب اتم

درپی درخواست ایرانیان، دولت آمریکا بخشی از قوانین مرتبط با ویزا دانشجویی را ملغی کرد.

حالا به این تفسیر و برداشت وحوش اسلامیست توجه فرمایید. جام نیوز:

“دولت آمریکا بعد از پیام نوروزی رئیس جمهور این کشور به مردم ایران و بیانیه های مکرر کاخ سفید در حمایت از نیروهای اپوزیسیون ایران این بار سعی دارد با کاهش محدودیت در یافت ویزا برای جوانان دانشجوی ایرانی خود را دلسوز این قشر از جامعه ایرانی معرفی کند.

اگر آمریکا حامی پیشرفت علمی جوانان ایرانی است و سعی دارد با اقداماتی نظیر طرح مذکور به پیشبرد ارتقای سطح علمی در ایران کمک کند چرا با برنامه هسته ای ایران به بهانه های واهی مخالفت می کند و طی قطعنامه های مختلف مردم ایران[را ] تحریم می نماید؟ ”

به عبارت دیگر؛ چون آمریکا مشکلی با مردم ایران نداشته و ندارد، بنابراین نباید مسئله ای هم با دستیابی به بمب اتم وحوش اسلامیست که دشمنان ایران، ایرانی و جهان متمدن هستند داشته باشد.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!