اتحادیه اروپا ۱۰۰ شرکت ایرانی را تحریم کرد

اتحادیه اروپا روز دوشنبه (۲۳ مه) تحریم‌ها علیه ایران را به دلیل نگرانی از برنامه هسته‌ای این کشور تشدید کرد.

وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست بروکسل تعدادی از مقام‌های ایرانی رامشمول تحریم‌هایی از قبیل ممنوعیت سفر به کشورهای اروپایی و مسدود کردن دارایی‌هایشان کردند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!