تشدید تحریم های اروپا علیه ایران

این اولین ویدئوبلاگ باری مارستن، سخنگوی فارسی وزارت خارجه بریتانیا، با
استفاده از یک وبکم ساده است. در این ویدئو توضیحاتی درباره ی تشدید تحریم
های اتحادیه اروپا علیه ایران به دلیل فعالیت های غیر قانونی هسته ای این
کشور آمده است.
باری مارستن سعی خواهد کرد در صورت امکان با استفاده از این روش پاسخ و توضیحاتی سریع تر درباره ی مسائل روز ارائه دهد.
برای ارائه نظر خود می توانید از صفحه ی فیسبوک ما و یا بلاگ وردپرس ما استفاده کنید.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!