عصر جديد جاسوسی !

اسماعيل هوشيار
وقتی اون قديما صحبت از جاسوسی و جاسوس ميشد تنمان ميلرزيد . وقتی داستانهای نيمه واقعی و نيمه تخيلی جاسوسان دوران قديم را ميشنيديم و يا ميخوانديم جدا کف ميکرديم . راست و دروغش به گردن نويسنده هاش . ولی به قول قديميا تا نباشد چيزکی ، بقيه نگويند چيزها ! وزارت اطلاعات حکومت اسلامی مي‌گويد که با شناسايی «شبکه پيچيده جاسوسی و خرابکاری وابسته به سازمان جاسوسی آمريکا»، اين شبکه را متلاشی و «تعداد ۳۰ نفر از جاسوسان آمريکا» را بازداشت کرده است. وزارت اطلاعات درتهران گفته است : 42 جاسوس و افسر اطلاعاتی هم شناسايی شدند ! يعنی جمعا 72 تن جاسوس !
افسون شدم يک بار ديگر
من بهت زده حکومت اسلامی هستم
که در صلاح او رخنه نميتوان کرد
و در مطلق بودنش ترديد جايی ندارد
او خود خالق اين همه داستانها و طنزها و مالک تمام بيضه اسلام است !
فکر نکنيد وزارت اطلاعات حکومت اسلامی دروغ ساخته . اين جماعت واقعا قوی و مقتدرو ايناست . منتها اين حرکت اسلامی آخر، يه چيز ديگه ست . زمان و شرايط عوض شده است ديگه جاسوسی فردی و يا حداکثر کوبل کردن يک زوج افاقه نميکند ! فکرش را بکنيد که سازمان اطلاعاتی دولت امريکا تمام سينه سوخته های دنيای جاسوسی جنگ سرد را در مقر اصلی خودش جمع کرده است و برايشان نشست توجيهی گذاشته تا آنها را به عملياتی پيچيده جاسوسی با شبکه ای مرموز به ايران ، روانه کند منتها شرايط جديد و اينکه طرف مقابلش چه کسی است ….را دست کم گرفته بودند و ضربه خوردند . حالا هم دولت امريکا ماتم گرفته که چه غلطی بايد کرد ؟ قبلا تعويض جاسوسان کاری روتين بود برای همه طرفين . ولی اين يکی تعويض و اينا …بيلمرم . فقط بايد صبر کرد تا مدتی اين جاسوسان در کهريزک و اوين و حوزه علميه ارشاد شوند و بسته به سطح گيرايی و معلوماتشان دست آخر سر همه يک شب کلاه يا عمامه ايی ميزنند و بازميگردانند به خود امريکا .
نتيجه اينکه دستگاه اطلاعاتی حکومت اسلامی کاملا به روز است و دستگاه اطلاعاتی دولت امريکا از غافله زمان عقب است . اگر به همه جاسوسانش به جای آموزشهای تکراری و بيخود عهد عتيق جنگ سرد ، مقداری از توضيح مسائل و قرآن و نهج الملاقه و چگونگی آداب کون شوئی با آفتابه و زمان صحيح سکس اسلامی و صيغه و اينا…..را به جک و بيل و سام و جانی و جورج ……آموزش ميداد شايد در نتيجه کار حداقل کسی دستگير نميشد . 30 نفردستگيرو42 نفر هم شناسايی ….يعنی اينکه يحتمل يک هيئتی از جاسوسان روانه بوده اند ….مثلا هيئت عزاداران جاسوسی اباعبدالله الحسين !
راز عدد 72 هم در همين نهفته است……با لباس مشکی و سينه زنی و زنجيرو قمه……تا اينجای کار همه چيز ” علمی ” است منتها از در عقب ! فقط سوالی آخر اينکه اين تعداد جاسوس در اين عصر جديد کارشان چيست ؟ حکومت اسلامی چه موضوع مخفی مهمی دارد که غرب به خاطرش حاضراست هيئت جاسوسی اعزام کند ؟ آيا از اتمی مهمتراست ؟ آيا شکست غرب در انواع راههای استحاله رژيم ، نهايتا کاررا به استحاله از طريق هيئت جاسوسی کشانده است ؟
ميگويند کوتاه ترين راه رسيدن به بهترين اطلاعات ، آن است که قابليت های طرف مقابل را بشناسی وکوتاه ترين راه برای جلوگيری از شکست احتمالی ، مشورت با کسانی است که قبلاً آن راه را رفته اند. جناب غول ؛ ميخواهی بروی با قلی و نقی و صفدر و رجبعلی وقوچعلی و بسيجی و….. اينا دربيافتی حداقل يه سوالی ميکردی . به دولت امريکا در اين زمينه انتقاد وارد است . که از راههای کوتاه استفاده نميکند .
کوتاه ترين راه برای داشتن روانی سالم ، در نظر گرفتن زمان و عصرجديد اطلاعات است . در قانون اسلام و عصر جديد جاسوسی کوتاه ترين راه برای اينکه نخواهی چيزی را به خاطر بسپاری ، گفتن دروغهای گوبلزی است.
کوتاه ترين راه برای رسيدن به حوزه علميه و کهريزک و اوين ، واقع بين بودن است. کوتاه ترين راه برای يوبس نشدن سياسی آن است که عيوب خود را درست ببينی . کوتاه ترين راه برای داشتن جسمی سالم در روحی معيوب ، اعتدال درساختن آلترناتيو است ، نه زياد و نه کم.
کوتاه ترين راه برای يافتن يک جاسوس ، توجه به علايق طرف مقابل است. کوتاه ترين راه مبارزه با جاسوس ، روبه رو شدن درحوض است. کوتاه ترين راه مهر ورزيدن ، نگاهی است خالص و بی ريا… توام با عطوفت اسلامی مثل نگاه سعيد امامی به فروهرها و قتلهای زنجيره ايی .
کوتاه ترين راه برای رهايی از افسردگی ، فکر کردن به حکومت است و آلترناتيو و اينا…..کوتاه ترين راه برای رسيدن به ثبات ، آن است که بر آن چه اصرار داری پافشاری کنی ، حتی اگر همه چيز غلط و اشتباه باشد . کوتاه ترين راه برای خالی بستن ، شعاردادن و شجاع بودن است . مثل طنازی کريم قصيم در حضورآيت الله بی بی سی !
کوتاه ترين راه برای آينده نگری ، آويزان شدن به تخم زمين و زمان است مثل آلترناتيو تورنتو نشان يا خروس نشان ( اساسا چه فرقی ميکنه ؟ ) . کوتاه ترين راه برای حل يک مساله ، قايم کردن صورت مسئله در زير فرش است . يعنی بازهم کم آوردن اوس کريم قصيم ! يعنی وقتی مجبور ميشی با ” استراتژی و شاهنامه ؛ کتلت مريم نشان ” سرخ کنی !
کوتاه ترين راه برای رسيدن به آرامش ، آن است که اصلا فکر نکنی و مثل بز فقط تائيد کنی بع بع . کوتاه ترين راه برای اثبات دوستی با دولت امريکا ، آن است که شنونده خوبی باشی ؛ يعنی گاگول باشی . کوتاه ترين راه برای فاش نساختن راز اتمی آن است که هرگز به رازشان توجه نکنی . کوتاه ترين راه برای دولت امريکا و حکومت اسلامی برای اداره امور جهان اين است که فقط زرو پرت الکی کنی .
کوتاه ترين راه برای رسيدن به قدرت مجازی ، تقويت هر چه بيشتر آلترناتيو سبز است. کوتاه ترين راه مقابله با خودت ، آن است که هرگز خونسردی ات را از دست ندهی . کوتاه ترين راه غلبه بر تضادهای عصر جديد در نظم نوين برای حکومت عتيقه اسلامی ، کوچک و ناچيز شمردن تضاد است. کوتاه ترين راه برای دانستن يک ارتباط سالم جاسوسي، داشتن فکر و انديشه و ذهنی گوزيده است .
و بالاخره اينکه کوتاهترين راه برای اثبات درستی ابقاع مصلحی در وزارت اطلاعات از طرف مقام عظما ، دستگيری يک هيئت جاسوسان امريکايی است !
ولی خودمونيم ، جاسوسی هم فقط جاسوسی قديما . لاوسون…سامسون….ريچارد و اينا ، کجا …..؟
حسن و حسين و نقی و فاطی کماندو با صغرا رنجر و اصغرو اينا…… کجا ؟ عصرجديد جاسوسی را به خاطربسپاريد !
hoshyaresmaeil@yahoo.com
اسماعيل هوشيار
اول خرداد 1390
22 می 2011
ژنو
info.tipf.www
2 خرداد

————————————————————————————————

[توضیح مختصر از سوی میم .قاف .]  “استاد” کریم قصيم، از حواریون
قدیمی  مثلا ” شورای ملی مقاومت ” ( بخوان “انقیاد ضد-ملی مسعود خان” )
میباشد. که مطابق این نوشته هنوز نیز مشغول “کتلت مريم نشان” درست کردن است
!!!

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!