مسعود ده نمکی قاتل و پسر امام جمعه اسلامشهر

خانواده عزت ابراهیم نژاد خطاب به ده نمکی :  در ۱۸ تیر ۱۳۷۸، عزت را شبانه
و تک وتنها به گوشه‌ای کشاندی و با ضربات چاقو، زنجیر خودت و دوستانت، عزت
را از پا درآوردی و در نهایت با تیر خلاص مهدی صفری تبار پسر امام جمعه
اسلامشهر (فرمانده سپاه) که در شقیقه و چشم چپ عزت وارد کرد او را از پای
در آوردید… هر چند که ما تک وتنها بودیم و هستیم و زورمان نرسید که شما را
به پرونده دادگاه ۱۸ تیر بکشانیم ولی مطمئن باش خداوند، تو را به دادگاه
خودش خواهد کشید و دیگر آنجا نه رهبری هست و نه سپاهی و نه دیگر کسی که تو
را تبرئه کند . >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!