ناصر حجازي در قلب ملت ايران جاودانه خواهد ماند

رييس جمهور در پيامي درگذشت ناصر حجازي دروازه‌بان تاريخي، با غيرت و جسور ايران را تسليت گفت.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!