پسخوان

به تعدادی جنده درباری جهت شرکت در مراسم اعتراض در مقابل کاخ سفید و دادن شعار ” اگه جوییش فرندامون باهاس برگردن به ۶۷، پس ما هم میخوایم برگردیم به ۵۷” نیازمندیم. کلیه وسایل آرایش از قبیل ریمل و روغن و سرخاب سفیداب مارک شاهنشاهی از طرف بنیاد نیکوکاری بیژن جون تامین و مجانا توزیع میشود.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!