آژانس اتمی: اطلاعات تازه مدعی جنبه های تسلیحاتی برنامه ایران است

آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش تازه ای می گوید که اطلاعات تازه ای دریافت کرده است که مدعی کار مخفیانه در ایران بر اجزای یک برنامه تسلیحات اتمی است.

این گزارش برای بررسی در نشست ششم تا دهم ماه ژوئن شورای حکام تنظیم شده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!