افتتاح تبلیغاتی پالایشگاه با انفجار و ضد تبلیغ همراه شد

عدم انجام تست‌های موفقیت‌آمیز در دو کمپرسور مهم این
پالایشگاه  و نفوذ مایعات آتش‌زا در مخزن گازی آن باعث شعله‌ور
شدن این كمپرسورها شد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!