خدا انشاءالله اين يهودی صفت را بکشد

مبارزه با باور به ” جنگیری و رمالی ” بهانۀ جدید نزاع بین وحوش اسلامیست بر سر قدرت و تاراج سرمایۀ ایران و ایرانی است.

ریزه خواران بارگاه خدایگان علی آقا رهبر با اشارۀ او سوگلی از چشم افتاده را متهم به بکارگیری رمالی و جنگیری در قالب ” جریان انحرافی ” به قصد قبضۀ قدرت میکنند و سر نخ ماجرا را هم دردست فامیل سببی و دوست و مشاورش رحیم مشایی که ” ” میدانند.

در این مورد حاج علی آقا حجت الاسلام فلاحیان ، وزیر سابق اطلاعات که هم خودش و هم پسرش محسن، به شهادت خودشان و مدارک موجود، آدم کش تشریف دارند، :

“این جريان، اطلاعات خود را از ارواح خبيثه می‌گيرد و در این زمینه از کشور هند بهره می‌برد. قطعا بايد برای جلوگيری از ترويج اين افكار در جامعه با آنها قاطعانه برخورد كرد.

اگر برخورد خوب و شدیدی با این جریان شود همانند مسائل گذشته، ملت و نظام نسبت به اين گونه حركات و اقدامات، واكسينه می‌شود.در پایتخت فرانسه ۲۰۰ هزار جادوگر وجود دارد و بحث‌های خرافی از بلایای امروز جهان است.”

به عبارت دیگر؛ “امداد های غیبی ” و ” ارواح خبیثه ” و ” چاه ” و دیگر از ایندست باورها ی خرافی صحیح و خوب؛ ولی حالا که سوگلی از چشم افتاده است، باورهای همگن او بد شده است.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!